Verdens Tak er Den norske Tibet-komités tidsskrift og går ut til medlemmer og andre interesserte. Artikler og annonser til Verdens Tak kan sendes til redaktøren og/eller redaksjonen, og bør følge våre enkle retningslinjer for å sikre best mulig kvalitet.

thumbnail of Verdens-Tak-2015-2-web
Verdens Tak 2015 #2
thumbnail of Verdens-Tak_2015-1-web
Verdens Tak 2015 #1
thumbnail of Verdens-Tak_2014-1_web
Verdens Tak 2014 #1