Vi kan ikke la Tibet bli glemt!

Bli medlem:

Medlemskap: kr 300,-

Familie: kr 400,-

Student/honør: kr 150,-

Organisasjon: kr 400,-

Firma: kr 1 000,-

Bankgiro: 7874 05 27699

Husk å melde om adresseforandring!

Den Norske Tibet Komite er en organisasjon basert på frivillighet, vi mottar ingen statsstøtte og hvert enkelt medlem er viktig for oss. I 28 år har vi i DnTK stått sammen for å gi våre tibetanske brødre og søstre en stemme. Vi har ropt så høyt vi makter mot en undertrykker av enorme proporsjoner. Vi har stått arm i arm, marsjert i gatene, laget plakater, delt ut blader og ringt utallige telefoner.

Kanskje er det helt tilfeldige grunner som har gjort at du har engasjert deg.

Kanskje var det minnet om at Norge engang var et okkupert land. Kanskje var det en venn eller nabo som fortalte om okkupasjonen av Tibet og den vanskelige situasjonen tibetanere er i. Uansett hva som har bragt oss sammen, så står vi nå ved et veiskille. Det vi har gjort virker ikke som det pleide, samfunnet lytter ikke på samme måte lenger og politikere tør ikke stå opp for menneskerettigheter i Kina og Tibet.

Hvordan skal vi kjempe denne kampen nå?

Vi gir oss ikke!

Vi i DnTK har en stor og viktig jobb å gjøre i årene som kommer, og vi er klare for å gi alt. Men vi klarer det ikke alene, vi trenger alle gode krefter på vår side og derfor har vi denne bønnen. Bli med og gi oss ett løft så vi kan løfte organisasjonen til neste nivå og vise at i fremtiden er det ikke politikere og andre makthavere som setter agendaen. Men det er tusen stemmer som roper i kor, og vi skal rope i alle kanaler.

Menneskerettigheter er ikke til salgs!

Takk for din støtte!

Vennlig hilsen

Tsomo Svenningsen, Styreleder i Den norske Tibet-komité

Vil du støtte oss?

Hvis du vil støtte oss, du kan sende penger til vår konto: 7874.05.27699

Du kan også bruke Vipps #18604

Vil du bli medlem?

Meld deg inn her!