Den norske Tibet-komité behandler alle opplysninger om våre medlemmer og
støttespillere (navn, adresse, telefonnummer, fødsels og personnummer, gaver)
strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg, til å
oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov,
og til å fremme vår berettigede interesse i å drive informasjon og innsamling av
midler for Den norske Tibet-komité. Behandlingen skjer i henhold til
Personvernforordningen, artikkel 6, punkt 1 (b) og 1 (f).
Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig)
innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger om deg vil bli slettet når
oppbevaring ikke lenger er nødvendig eller pålagt av lov, ut fra formålet med
oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er styre leder.
Ønsker du innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.
Du kan kontakte oss på epost: info@tibet.no, dersom du vil endre dine opplysninger
eller starte/avslutte medlemskap tar du kontakt via nettsiden eller bruker samme e-
post som nevnt over.