UNPO: Tibet: UN Urges China to elease HR Defender

Eksperter hos FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) har fordømt Kina for fengslingen av A-nya Sengdra, en tibetansk menneskerettighetsforkjemper, som del av en større kampanje mot tibetanske minoritetsrettighetsaktivister. Sengdras helse og mentale tilstand er preget av de tøffe forholdene han står overfor i fengselet, hvor han soner en 7 års dom… Les mer