Den norske Tibet-komité er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende organisasjon som er dannet for å arbeide for tibetanernes rettigheter. Tibet-komitéen ble stiftet våren 1989 og har ca 300 medlemmer. Det finnes tilsvarende støtte-organisasjoner for Tibet over hele verden. Den norske Tibet-komité er en av de største og mest aktive. Våren 1994 arrangerte vi i Norge en konferanse for de europeiske støttegruppene.

Norge og nordmenn har fått en spesiell stilling blant tibetanere etter at deres religiøse og politiske leder, Dalai Lama, i 1989 mottok Nobels fredspris. Flere av de tibetanerne som kom til Norge på 60-tallet, bor her fortsatt, og de er aktive i komitéen. Våren 1996 begynte radiostasjonen Voice of Tibet med sendinger til Tibet, og Norge har igjen styrket sin posisjon i tibetanernes bevissthet.

Tibet ble okkupert av Kina i 1950, og tibetanernes situasjon blir stadig forverret. Fundamentale menneskerettigheter brytes, og den rike tibetanske kulturen står nå i fare for å bli utslettet.

Den norske Tibet-komité har som formål å:

  • Å støtte tibetanernesrett til frihet og selvbestemmelse
  • Informere om brudd på menneskerettigheter, økonomisk utbytting og diskriminering av tibetanere
  • Gjøre Tibets rike kultur kjent i Norge