Ved innlevering av materiale til Verdens Tak, ber vi om at du passer på noen få ting.

Innlevering av artikler

  • Dokumenter kan sendes inn som ren tekst, Word 97-2003 format (*.doc), eller som rik tekst (*.rtf). Dersom du bruker nyeste utgave av Word, pass på å velge rett type når du lagrer, ellers er det flere i redaksjonen som ikke kan lese dokumentet.
  • Alle foto må sendes som eget vedlegg, og ikke inne i ett Word-dokument. Velg bilder med best mulig kvalitet og størrelse. Bilder fra internett er sjelden gode nok til trykk. Hvis mulig velg pressefoto.
  • Pass på at alle referanser er på plass. Hvem skriver, oversetter, hvor fant du artikkelen.
  • La en venn, eller noen i familien lese igjennom artikkelen. De aller fleste skribenter trenger å bearbeide stoffet med noen runder korrektur og språklige forbedringer. Redaksjonen leser også korrektur til slutt.

Annonsering

Annonsering er en billig måte å nå ut til mennesker som er spesielt opptatt av Tibet. Verdens tak sendes ut til over 1000 medlemmer samt organisasjoner og institusjoner som jobber med menneskerettigheter og med Tibet spesielt.

Annonser kan ved behov lages av oss, men slike forespørsler må komme i god tid før deadline. Følg retningslinjer som for artikler ved innlevering.

Annonsen må passe innenfor størrelsesbegrensningene som gitt under og forminskes/forstørres ved behov.

En spalte
Høyde 232,833 mm
Bredde 54,681 mm
Forhold 4,26 (H/B)

To spalter
Høyde 232,833 mm
Bredde 114,653 mm
Forhold 2,03 (H/B)

Helside
Høyde 232,833 mm
Bredde 174,625 mm
Forhold 1,33 (H/B)

Halvside
Høyde 116,416 mm
Bredde 174,625 mm
Forhold 0,66 (H/B)