The police went to the house of a Tibetan community leader to arrest him. When they found he was not home, they dragged his son out of the house, into the courtyard and held a gun in his mouth. The boy was only about 12 or 13. He looked so frightened.”

– Øyenvitne, Drango county, Tibet, Januar 2012

Det finnes ingen normal barndom i et unormalt samfunn. Barna i Tibet opplever alle utfordringene som et liv under okkupasjon innebærer, og er i mange tilfeller fullt deltagende i motstanden mot den. Det betyr at de også er ofre for de systematiske bruddene på menneskerettigheter som stadig finner sted i Tibet.

Tibetanske barns rettigheter

Livet under kinesisk undertrykkelse, selv for de som ikke kjenner til annet, er en uutholdelig byrde for mange av Tibets barn og ungdom. På grunn av restriksjoner på informasjonsflyten har   de enorme utfordringene de møter i liten grad blitt skikkelig dokumentert.

I forbindelse med at FNs komité for barns rettigheter skulle se på om Kina etterlever sine forpliktelser når det gjelder barns menneskerettigheter, la organisasjonene Free Tibet og Tibet Watch i 2012 frem en omfattende rapport til komiteen som dokumenterer virkeligheten til barn som vokser opp under militær okkupasjon.

Rapporten, som er basert på et grundig forskningsarbeid  av Tibet Watch, beskriver blant annet at: 

  • Barn blir slått, skutt, og satt i fengsel og drept for å stå opp for sine rettigheter.
  • Barn blir foreldreløse, truet og overfalt fordi deres familie motstår okkupasjonen.
  • Barn nektes retten til å lære sitt eget språk og om sin egen kultur, og blir “opplært” til å bli andre-klasses borgere i sitt eget land.
  • Barn trosser autoritetene ved å demonstrere, dele informasjon, eller til og med brenne seg til døde.
  • Verden yngste politiske fange var en 6 år gammel tibetansk gutt – Panchen Lama.

 Mer enn  2/3 av de som har tent på seg selv i protest i Tibet er yngre enn 25 år.

Åtte barn, tibetanere under 18 år, har tent på seg selv i protest. Fire er bekreftet døde. Hvor resten, som på stedet ble tatt vekk av sikkerhetsvakter, befinner seg, er for tiden usikkert.