Religion og kultur

Tibetansk kultur er uatskillelig knyttet til tibetansk buddhisme. Over de siste 1000 år har Tibet utviklet en unik, åndelig og fredfull kultur med buddhismen som kjerne. Religionen er kanskje det viktigste aspektet ved den tibetanske nasjonale identitet, og nettopp derfor har kinesiske myndigheter slått hardt ned på mange elementer av tibetanernes religiøse tro og praksis. Troen på reinkarnasjon og rollen til lamaer er grunnleggende  i tibetanernes religion. Lamaer er spirituelle lærere og Dalai Lama er den eldste av disse i tibetansk buddhisme. Den nåværende Dalai Lama er den 14. i rekken, og anses å være en reinkarnasjon av Chenrezig, medfølelsens bodhisattva.

I generasjoner har Dalai Lamaer også vært de som har styrt Tibet, men den nåværende Dalai Lama ga i 2011 fra seg den siste rest av politisk makt, og er nå kun religiøs leder. 

På grunn av Dalai Lamas sentrale plass i tibetansk kultur prøver den kinesiske regjeringen å redusere hans betydning. Han blir demonisert i statlig media og har vært i eksil siden 1959 (les mer om Dalai Lama under Dalai Lama).

Panchen Lama er en annen viktig figur innen den tibetansk buddhisme. Tibetanere refererer til Dalai Lama som solen og Panchen Lama som månen. Den nåværende Panchen Lama ble bortført av kinesiske myndigheter i 1995, da han var seks år gammel, få dager etter at Dalai Lama anerkjente ham som den 11. inkarnasjonen av Panchen Lama. Frem til i dag vet ingen hvor han eller hans familie er.

Tibetanske nomader

På grunn av de unike forholdene på det tibetanske platået har en stor andel av den tibetanske befolkningen levd som nomader, med buskap bestående av yak, geiter og sauer. De kinesiske myndighetene vil erstatte nomadisk landbruk med en mer moderne praksis. Derfor blir nomader tvunget til å bosette seg i permanente boliger i urbane områder, med inngjerdet beitemark.  Områder som tidligere ble brukt til beite skal i stedet bli brukt til industri.

DSCN3416

Denne nye bosettingsplikten får alvorlige følger for tibetanske nomaders mulighet til å ivareta sin tradisjonelle levemåte og truer med å utrydde denne formen for kulturell identitet. Det risikerer også å ødelegge det sensitive miljøet på det tibetanske platået.  I 2012 sa FNs spesialrapportør for retten til mat seg enig med Free Tibets funn om at nomader i Tibet er ofre for  «alvorlig feilslått politikk».

Språk og utdanning

Det tibetanske språket er i dag sterkt truet da tibetansk er byttet ut med kinesisk som det offisielle språket i Tibet.

Med dette kommer tibetanere i en ufordelaktig posisjon når det gjelder høyere utdanning sammenlignet med sine kinesiske klassekamerater. Videregående opplæring blir kun undervist på mandarin og eksamener for å komme inn på universiteter går på kinesisk. Mens Kina påstår at de gjør massive investeringer i Tibet, forblir utdanningsnivået hos tibetanere ekstremt lavt.

I 2005 hadde kun 11,5% av den tibetanske befolkningen videregående eller høyere utdanning. Analfabetismen i TAR (Den tibetanske autonome region) var hele 45% i 2005. Til sammenligning var den 10% i hele Kina i 2004. Flere og flere tibetanske foreldre sender barna sine til private kinesiske språkskoler i håp om at det vil lede til økte arbeidsmuligheter. Disse barna ender ofte opp med å ikke kunne lese, skrive eller snakke tibetansk.

Det å angripe det tibetanske språket er en del av den kinesiske regjeringens plan om å assimilere tibetanere i Kina.

Dagens Tibet

Tibet er rik på tradisjoner og mange tibetanere har en levemåte som har forandret seg lite over generasjoner. Men Tibet er også et moderne land med en urban befolkning som lever liv som vil være gjenkjennelig for de fleste rundt om i verden. Kommunikasjon er veldig viktig for tibetanere og mobiltelefon, Smart-telefon og internett blir i stor grad brukt, inkludert i noen av de mest fjerntliggende delene av Tibet. Mens Kina forsøker å hindre tilgang til utenlandsk media og innflytelse, jobber tibetanere hardt for å omgå restriksjoner og lære mer om verden utenfor sine grenser.

(Kilde: Free Tibet, www.freetibet.org)