Ny rapport fra NUPI- Norsk Utenrikspolitisk institutt.

Nb! Spørreundersøkelsen rapporten baserer seg på ble foretatt FØR Covid19.

Verden som vi kjenner den er i endring. Kjerneprinsippene i den regelbaserte liberale orden utfordres. Det stilles spørsmål ved de etablerte sannhetene og praksisen vi i lang tid har basert utenrikspolitikken vår på. Hvordan reagerer nordmenn på disse endringene? Hva er deres syn på norsk utenrikspolitikk?

English: NUPI has conducted an opinion poll in the Norwegian population asking about foreign and security policy, with financial support from Konrad Audenauer Stiftung (KAS).
report in english https://www.nupi.no/…/Norwegians-adapting-to-a-changing-wor…

Norwegians adapting to a changing world | NUPI

Verden som vi kjenner den er i endring. Kjerneprinsippene i den regelbaserte liberale orden utfordres. Det stilles spørsmål ved de etablerte sannhetene og praksisen vi i lang tid har basert utenrikspolitikken vår på. Hvordan reagerer nordmenn på disse endringene? Hva er deres syn på norsk uten…


Source