«Å fly fisk til Kina for bearbeiding før den returnerer til norske butikker, er ikke miljøvennlig. Europa innfører miljøkrav på import og legger begrensninger på hva Kina kan kjøpe av teknologi og bedrifter.
Norge, derimot, gir fortsatt u-hjelp til Kina»

https://www.dn.no/…/kronikk-norge-trenger-en-kin…/2-1-828297

Kronikk: Norge trenger en Kina-strategi – FN-vervet gjør det enda viktigere

Norges plass i FNs sikkerhetsråd gjør det enda mer krevende å balansere forholdet til Kina. For norsk næringsliv blir det desto mer avgjørende at vi avklarer kursen i viktige spørsmål.


Source