Vi har sammen med Hong Kong Committee in Norway og NUK – Den Norske Uighurkomiteen stilt fem spørsmål om forhandlingene om frihandelsavtale med Kina til Nærings- og fiskeridepartementet.
https://hongkongsettfranorge.org/2020/06/19/forhandlingene-om-en-frihandelsavtale-med-kina-oppfolging/

Together With Hong Kong Committee in Norway and NUK-Den Norske Uighurkomiteen, we have asked five questions about the negotiations on fta with China for the food and food industry.
https://hongkongsettfranorge.org/2020/06/19/forhandlingene-om-en-frihandelsavtale-med-kina-oppfolging/

Translated from Norwegian

Forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina – oppfølging

Hongkongkomiteen i Norge Den norske Tibet-komité Den Norske Uighurkomiteen Innledningsvis vil vi takke Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) for 9. juni å ha svart på vårt åpne brev av 10. mai. Sv…


Source