Sammen med Rafto Foundation for Human Rights, NUK – Den Norske Uighurkomiteen og Norsk Taiwansk Vennskapsforening har vi sendt et åpent brev med appell om den bekymringsfulle utviklingen i #HongKong til Nærings- og fiskeridepartementet (Norge) og Utenriksdepartementet (Norge)

Åpen appell i forbindelse med den negative utviklingen i Hongkong

Vi i Raftostiftelsen, Hongkongkomiteen i Norge, Den norske Uighurkomiteen (NUK), Norsk taiwansk venneforening og Den norske Tibet-komité, ønsker å uttrykke vår bekymring over utviklingen i Hongkong der Kina går stadig lengre for å få et større grep om den autonome regionen. Lovgivningen som …


Source