Spennende forskning på det tibetanske platå har åpnet muligheter for paleoøkologene John Birks og Vivian Astrup Felde fra Bergen.

https://forskning.no/biologi-klima/kinesiske-og-norske-forskere-har-gravd-et-nesten-600-meter-dypt-hull-pa-tibetplataet-det-gjor-at-de-kan-se-langt-tilbake-i-tid/1685871

Kinesiske og norske forskere har gravd et nesten 600 meter dypt hull på Tibetplatået. Det gjør at de kan se langt tilbake i tid.

De ser at syklusene med istider brått ble sterkere for drøyt 600 000 år siden. Forskerne blir også slått av hvor lite plantelivet har endret seg gjennom 1,7 millioner år.


Source