Det kan sies mye om EU, men de skal ha ros for å ha gått i bresjen for strenge personvernlover – GDPR – som skal gi oss kontroll over våre egne digitale fotspor. Artikkelforfatteren mener det vil være skummelt om kaoset vi nå står oppe i, endrer kursen som Europa har fulgt i personvernspørsmål: «Faren er ikke at vi utvikler oss til despotier over natta, men at troen på harde metoder og kontroll vinner over tillit og personlig frihet. Over tid vil det ødelegge det frie samfunnet slik vi kjenner det nå.

Det er velfungerende demokratier som klarer å jobbe sammen, basert på frivillighet og kunnskap, man bør perfeksjonere. Ikke overvåkningsstaten. De som nå hyller den kinesiske handlekraften bør tenke seg grundig om.»

Hyllesten av Kina lukter vondt

Lovprisingen av den kinesiske handlekraften i møte med coronaepidemien er feilslått og farlig.


Source