Hongkong har siden 1997 vært styrt under prinsippet «ett land, to systemer», der hovedtanken har vært at hongkongerne skal nyte stor grad av selvbestemmelse. Beijing-myndighetene har forsøkt å lokke taiwanerne med en tilsvarende løsning, men utviklingen i Hongkong har gjort at mange på Taiwan nå frykter at en slik avtale er lite verdt.

Utbryterne bønnfalles om å vende tilbake. Men på lørdag kan avstanden bli enda større.

Ett spørsmål er helt dominerende før det viktige valget på Taiwan denne helgen.


Source