Øket etnisk kontroll i Tibet

Forskrifter for å "styrke etnisk enhet" trer i kraft i Tibet i mai, fire år etter at lignende regler ble innført i Øst-Turkestan (kinesisk: Xinjiang) , ifølge kinesiske statsmedier. Tjenestemenn i Øst-Turkestan har tidvis sitert lignende regler som begrunnelse for «crackdowns» i regionens etniske Uygur-samfunn.

Regulations to “strengthen ethnic unity” will take effect in Tibet in May, four years after similar rules were introduced in East-Turkestan (chinese Xinjiang), according to Chinese state media. Officials in East-Turkestan have occasionally cited similar regulations as justification for crackdowns on the region’s ethnic Uygur community.
NUK – Den Norske Uighurkomiteen

https://www.scmp.com/…/first-xinjiang-now-tibet-passes-rule…

First Xinjiang, now Tibet passes rules to promote ‘ethnic unity’

Autonomous region’s legislature endorses ‘dos and don’ts’ for governments, companies and institutions to take effect from May 1.


Source