Kina har ambisjon om å bli den ledende supermakten. Kina har nå verdens største marine. Hvorfor? Fordi de vil beskytte sine interesser.

Kina kontrollerer 21 prosent av alle containerhavner i verden. Eierskap til infrastruktur utenfor egne grenser gir innflytelse og kontroll.

I Afrika har Kina bygget ufattelige strekninger med jernbane for å få tilgang til råmaterialer. En av de viktigste togstrekningene går fra Etiopia til havnen i Djibouti. Kina eier havnen, og utbyggingen av jernbanen ble finansiert av statlige China Exim Bank.

Skal vi få mer lik konkurranse, står internasjonale avtaler sentralt. Europeiske produsenter må følge en lang rekke krav når de produserer i Europa. Blir den samme varen produsert i Kina, er det så godt som ingen krav ved import.

Dette er blitt møtt med at flere europeere har fått råd til å kjøpe elektronikk og klær. Men er en billig skjorte fra Kina, som kanskje er full av gift og hvor fabrikken har forurenset store områder bærekraftig på sikt?

Debattinnlegg av Per Morten Hoff, IKT- Norge

https://finansavisen.no/…/…/7466952/er-vi-naive-overfor-kina

Er vi naive overfor Kina?

Fra 2009 til 2018 økte Norges handelsunderskudd til Kina med 177 prosent, skriver Per Morten Hoff.


Source