Kinas ambassadør til India, Sun Weidong, har skrevet artikkelen «China’s Tibet: A story of progress” i Hindustan Times, 6. November 2019. Et merkelig ensidig budskap, og åpenbart et produkt av hva Kinas kommunistparti ønsker verden skal se.

Problemet er bare at ingen utenforstående har fri tilgang til Tibet. Landet stenges bokstavelig talt for omverdenen i månedsvis hvert år, og alle besøk er strengt kontrollerte. Tibet har riktignok, som resten av Kina, gått igjennom store forandringer – men de siste 60 år under kinesisk styre har for tibetanerne vært en reise igjennom okkupasjon, tap av religiøs frihet og deres religiøse leder Dalai Lama og undertrykkelse av de mest elementære rettigheter.

Tibet regnes som et av verdens mest ufrie og lukkede land, og alle uttrykk for motstand mot regimet blir slått hardt ned på. Svaret på artikkelen som vi deler her, inneholder også en detaljert forklaring på hvorfor den kinesiske påstanden om at Tibet tilhører Kina, er en påstand som mangler basis i historiske fakta. Tvertimot, Tibet har aldri vært en del av Kina.

Chinese ambassador’s statement on Tibet misleading and not true

by T.G. Arya* Chinese ambassador to India Sun Weidong's article, "China's Tibet: A story of progress" in Hindustan Times [Nov 6, 2019] is misleading and not true. It is only a reflection of what the Chinese communist leadership would like the world to believe. Xinhua News, the CCP's mouthpiece,


Source