Ifølge en ny rapport har Kinas «Censorship reached unprecedented extremes as the government enhanced its information controls in advance of the 30th anniversary of the Tiananmen Square massacre and in the face of widespread antigovernment protests in Hong Kong.”
Rapporten gir eksempler på hvordan myndighetene har stengt individuelle WeChat-kontoer pga «avvikende» innlegg, som f.eks å ha diskutert naturkatastrofer inne i Kina. Redselen for å få WeChat-kontoene stengt har ført til en vidstrakt selvsensur blant vanlige borgere i Kina. Man er helt avhengig av denne appen til dagligdagse ting som f.eks banktjenester og kollektivtransport. Dette begrensner både aktivisme og muligheten for å mobilisere via digitale media.

https://www.rfa.org/…/internet-freedom-freedom-house-110520…

China Named Worst Abuser of Internet Freedom in Freedom House Report

Study of 65 countries says China, Vietnam and Myanmar are “not free,” while Cambodia is “partly free.”


Source