Idag samlet Hong Kong Committee in Norway NUK – Den Norske Uighurkomiteen, det Vietnamesiske samfunn i Norge, det Tibetanske samfunn i Norge og den Norske Tibetkomite seg foran* Kinas ambassade i Oslo. Anledningen var å markere at kommunistpartiets feiring av 70 år ved makten ikke deles av alle Kinas borgere. Lidelsene til Uighurene i Øst-Turkestan og masseinterneringene uten lov og dom, den brutale behandlingen av demokratiforkjemperne i Hong Kong, bruddene på folkeretten i Sør-Kinahavet overfor Vietnam og den massive undertrykkelsen av tibetanerne i Tibet vitner om det!Source