30. august samlet mer enn 12.000 mennesker seg i Litauens hovedstad Vilnius for å markere 30 årsdagen for "Baltic Way" en historisk demonstrasjon hvor mer enn en million innbyggere samme dag i 1989, i Litauen, Latvia og Estonia dannet en 600 kilometer lang menneskeskapt lenke fra Vilnius til Tallinn. Kravet var en slutt på Sovjetunionens okkupasjon av deres land.

I forbindelse med denne demonstrasjon samlet også et 100-talls mennesker seg i Vilnius til tilsvarende støtte for Hong Kong. Parlamentsmedlem Mantas Abdomens sa i forbindelse med demonstrasjonen:
"While we look at the Baltic Way as a beautiful, nostalgic memory, for Hong Kong, it is a situation where they are fighting now. For them, it is not a thing of the past. Thirty years back, every gesture of support from the free world was extremely important for Lithuanians."

Under demonstrasjonen samlet det seg flere Pro-Kina demonstranter slik vi så i Oslo under Li Zhanshus besøk i Norge, og ifølge fremmøtte deltok også kinesiske diplomater aktivt.
"Dette er å krysse en grense for hva diplomater kan tillate seg å gjøre i et annet land, de kan observere, men plikter å forholde seg nøytrale." sa utenriksminister Linas Linkevicius i en formell klage til Kinas ambassade i Litauen.

https://m.en.delfi.lt/article.php…

Foreign minister: Chinese diplomats crossed the line

Lithuania's Ministry of Foreign Affairs on Monday summoned the Chinese ambassador and handed in a diplomatic note over an incident during a rally in central Vilnius in August, held in support of Hong Kong.


Source