I disse dager finner den første skandinaviske ungdomsleir sted i Sverige. Det er det svenske tibetanske samfunn som står bak – og barna lærer her sammen å bli trygg på sin tibetanske identitet gjennom språk, dans, sang, matlaging og kunst mm. Bravo, sier vi🙏🏻❤️😊! #tibetanculture #savetibetanculture #tibetanyouthSource