«– Hvis Kina skal få aksept og respekt, må de kinesiske lederne venne seg til å tåle kritikk. En ny stormakt som furter og går i vranglås for den minste ting, er det siste verden trenger. Så jo, vi må fortsette å tale Beijing midt imot når det kreves av oss. Det betyr ikke at vi skal være ufine, men tydelige, sier Færøvik.»

Kina-ekspert: – En ny stormakt som furter og går i vranglås for den minste ting, er det siste verden trenger

– Selv om kineserne misliker slike markeringer, begynner de å bli vant til dem, mener ekspert.


Source