Kinas ambassade i Stockholm har gjort det til en regel å spille høylytt propagandamusikk hver gang det foregår en lovlig markering utenfor. Politiet som var utenfor ambassaden torsdag 25. april reagerte med vantro og ville anmelde dette åpenbare bruddet på Sveriges demonstrasjonsfrihet. Bråket gikk torsdag ut over den fredelige demonstrasjonen til en gruppe Falun Gong-utøvere.
«Han (Kinas ambassadør) gör som han gör för helt enkelt för att han kan det, och det är det stora problemet. Han använder gång på gång kommuniststatens medel i Sverige, utan att stoppas.»
https://epochtimes.se/Kinas-totalitara-trakasserier-i-Sveri…

Kinas totalitära trakasserier i Sverige måste stoppas

Att ambassaden satte på den kommunistiska musiken just i torsdags berodde på att det var den 25 april, och det datumet 1999 genomförde Falun Gong-utövare i Kina en stor fredlig demonstration utanför regeringshögkvarteret Zhongnanhai, som en vädjan om frigivande av medutövare som fängslats s…


Source