9. april 1940 var for Norge starten på et 5 års langt mørke under okkupasjon, og vi nordmenn har mer til felles med tibetanerne enn vi tror. Vi har også vært et okkupert folk, okkupert av et diktatur som ignorerte alle vedtatte regler for menneskerettigheter, som forbød flagget vårt og erklærte Kong Haakon og hans familie for fiender, som ga dødstraff og lange fengselsstraffer, som torturerte og tvang nordmenn på flukt. Under utdelingen av #Nobelsfredspris i 1935 sto vinnerens stol tom. Carl Von Ossietzky #ossietzky som ble tildelt prisen det året ble arrestert for sin motstand mot diktaturet. Han døde i fengsel i 1938. Vi kan ramse opp mye mer fra vår felles skjebne, men det viktigste er å ikke glemme at det en gang var oss – og aldri ta friheten og demokratiet for gitt. Vi deler #nordahlgrieg dikt

I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er.
Der stiger en sang over landet,
seirende i sitt språk,
skjønt hvisket med lukkede leber
under de fremmedes åk.

Der fødtes i oss en visshet,
frihet og liv er ett,
så enkelt, så uundværlig
som menneskets åndedrett.
Vi følte da treldommen truet
at lungene gispet i nød
som i en sunken u-båt;
vi vil ikke dø slik død.

Verre enn brennende byer
er den krig som ingen kan se
som legger et giftig slimslør
på bjørker og jord og sne.
Med angiverangst og terror
besmittet de våre hjem.
Vi hadde andre drømmer
og vi kan ikke glemme dem.

Langsomt ble landet vårt eget,
med grøde av hav og jord,
og slitet skapte en ømhet
en svakhet for liv som gror.
Vi fulgte ikke med tiden,
vi bygde på fred, som i tross,
og de hvis dåd er ruiner
har grunn til å håne oss.

Nå slåss vi for rett til å puste
vi vet det må demre en dag
da nordmenn forenes i samme
befriede åndedrag.
Vi skiltes fra våre sydpå,
fra bleke utslitte menn.
Til dere er gitt et løfte:
at vi skal komme igjen.

Her skal vi minnes de døde
som ga sitt liv for vår fred,
soldaten i blod på sneen,
sjømannen som gikk ned.
Vi er så få her i landet,
hver falden er bror og ven.
Vi har de døde med oss
den dag vi kommer igjen.


Source