Idag 31. Mars, er dagen Dalai Lama ankom India i 1959 og startet sitt etterhvert 60 år lange liv i eksil. India kaller ham offisielt "(our) most esteemed and honored guest." men landet opplever et økende press fra et mektig Kina for å ta avstand fra det tibetanske eksilmiljøet og HH Dalai Lama selv.
Foreløpig er India innstilt på å “stand their ground”, men økende spenning i regionen Doklam hvor Kina og India (disputten er egentlig mellom Kina og Bhutan) begge har interesser, og Kinas åpne støtte til Pakistan i Kashmir (Kina er pakistans sterkeste allierte i regionen) gjør denne diskusjonen til et geopolitisk mer enn et solidaritetsspørsmål.
#thankyouindia #tibet #savetibetSource