Kinas økte velstand har kun i liten grad nådd den tibetanske befolkningen, og dette er en ønsket utvikling for kommunistpartiet. En fattig befolkning har liten mulighet for å gjøre motstand, og er også en av grunnene til at mange ikke ser annen mulighet enn å sende barna sine på flukt ut av Tibet.

Escape from Tibet and crossed the Border !
Source