Et av Kinas aktive "Soft-power" verktøy er vennskapgaver i form av levende Pandaer. 10.april 2019 får Danmark ved København Zoo sine pandaer. Bortsett fra det forkastelige i å gi levende dyr som gaver, visste du at?:

«Panda is actually a traditional animal of the Konpo region of Tibet. Panda is one such Tibetan wild animal which has been exploited by the Communist government of China for various economical purposes. The mass transportation of Tibetan Pandas into mainland China has been going on for several decades. Kongpo is a Tibetan Autonomous Region in the Nyingchi Prefecture. It is situated on the river Yarlung Tsangpo."