«Illusjonen om samarbeid med Kina
Vesten har vært desperat etter å se Kina som en samarbeidende kraft, men ved misbruk av makt har Beijing gjort det umulig å holde fast ved den illusjonen. Og med enda mer maktmisbruk har Xi & Co gått over til mobbing når de møter motstand.» Stein Ringen
https://www.aftenposten.no/article/ap-KvOewy.html

Beijings menn er desperate etter respekt. Når Vesten slår tilbake, virker det

Beijing har hatt et annus horribilis.


Source