Den kjente life-coachen – britisk/tibetanske Pemma Fox – kommer til Norge og Oslo i helgen 13.-15. april. Den 14. april arrangerer hun sammen med Tibetkomiteen og det tibetanske samfunn, en inspirerende work-shop for både tibetanere fra Skandinavia og for Tibet-støttespillere.

Del 1: Starter kl. 11.30. «Da Tibet kom til Norge». Vi intervjuer tibetanere fra flere kategorier og generasjoner. Født i Tibet, født i India og tilslutt de som er født i Norge.

Kl 13.00 Pause med te/kaffe og noe å bite i.

Del 2: Starter kl. 13.45 med Pemma Fox Workshop.
Om Pemma Fox «Wisdom teacher, energy healer, Co-Active coach, Master Qi-Gong practitioner and behaviour therapist… these are some of the skills Pemma Fox brings to her work.»

Arrangementet er gratis, men krever påmelding på info@tibet.no eller via facebook fordi vi må planlegge plass og mat. Mat til alle!

Velkommen til en inspirerende dag!