September kom og gikk fort.: preget av stortingsvalget. Utfordringene står i kø og Tibetkomiteen har sammen med 19 andre NGOer i NGO-forum fremsendt en oppfordring til regjeringen Solberg 2.0. om å være tydelige på menneskerettigheter. Sentralt står å prioritere menneskerettigheter høyt i internasjonale forhandlinger og samarbeid. I tillegg ber vi om økt bistand til menneskerettsforkjempere og sivilsamfunnsorgansiasjoner som arbeider for å beskytte menneskerettighetene. Mange steder er arbeidsbetingelsene for slike aktører blitt vanskeligere de siste årene, spesielt ser vi dette i Kina. I en slik situasjon, må Norge være blant de landene som trapper opp heller enn å redusere støtten.

 

Dalai Lama deltar i internasjonal appell for å stoppe volden mot Rohingya i Burma

Ifølge FN har mer enn 294 000 utmattede Rohingya-flyktninger ankommet  Bangladesh siden de ble angrepet av sikkerhetsstyrker i Burmas Rakhineområde 25. august.

Tusenvis flere antas å være på flukt inne i Rakhine uten ly, mat og vann. Det internasjonale samfunn har fordømt disse handlingene og Dalai Lama uttalte at disse menneskene burde huske på Buddha og stoppe volden.

http://www.tibet.ca/en/library/wtn/13791

 

FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHRC), Zeid ra’adAl Hussein fordømte brudd menneskerettighetene i Kina.

«China is currently drafting its first national law regarding detention centres, with the aim of improving standards of treatment, oversight and accountability. I welcome this and encourage the Government to ensure that the law grants access to independent legal counsel and family members, as well as addressing the ill-treatment in detention and deaths in custody noted by the Committee Against Torture in 2015. The recent death in custody of Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo shocked many around the world, as did the deaths, also in custody, of Cao Shunli in 2014 and Tenzin Delek Rinpoche in 2015. Many more are in various forms of deprivation of liberty on questionable grounds, without any independent oversight mechanism, including Wang Quanzhang, Jiang Tianyong, Li Ming-che, Tashi Wangchuk and Liu Xia. I am particularly concerned about action taken against defence lawyers. I commend China’s emphasis on the contribution of development to the enjoyment of all human rights, and suggest it should include a greater focus on vulnerable groups, in particular among the Tibetan, Uyghur and other marginalised populations.»
Den Norske Tibet komite sendte også en oppfordring til Norges representanter til UNHRC  – Paul Ø. Bjørdal, Kjersti Ertresvaag Andersen og Harriet Berg, i anledning av den 36. samling i UNHCR den 11. september i Geneve.

Brevet ble sendt som en felles appell fra Tibetorganisasjoner i de nordiske landene i Danmark, Finland, Norge og Sverige for å oppfordre dem til å stå sammen for å rette oppmerksomheten mot den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Kina og Tibet. Brevet kan i sin helhet leses her.

 

Truende brev gitt til lokale tibetanere med krav om å forlate sine hjem og eiendommer i Guchu River, Rongbo (Ch: Longhu)

«Rebkong is gone. Developments, dams, train stations and power stations will be built by taking land from local people. The government has already taken land from villagers with minimal compensation. The prime motive behind this development is a plan for more Chinese to migrate to Rebkong. According to local officials this has been happening since 2013. Tibet is being turned into China.»

https://freetibet.org/news-media/na/tibetans-forced-homes-chinese-authorities

 

Kina holder tilbake tibetaneres pass til tross for løfter om å frigi dem siden januar i år.

Dette har rammet hundrevis av tibetanske pilegrimer til India og Nepal, samt turister til andre asiatiske land. Kinesiske tjenestemenn har gjort dette som følge av tibetanernes deltagelse på enpolitisk følsom religiøs samling ledet av HH Dalai Lama i januar i Bodhgaya, India. «Reglene ble strengt håndhevet mot tibetanere som forsøkte å delta» sier en tibetansk kilde i Kina til RFAs tibetanske tjeneste, som uttaler seg anonymt.

http://www.tibet.ca/en/library/wtn/13799

 

Rapport fra Tibet Watch kaster nytt lys over protestene i Tibet på slutten av 80-tallet.


Rapporten inneholder også eksklusive fotografier fra protestene og gir et sterkt illustrert vitnesbyrd fra tibetanerne som ble mishandlet og drept under oppstanden.

http://www.tibetwatch.org/lhasa1987.html

 

Meninger og artikler

Fredrik Dyrnes Svendsen «Kina stenger fortsatt for norsk laks»
https://fagpressenytt.no/artikkel/kina-stenger-fortsatt-norsk-laks 
Fagpressenytt.no. 29.September, 2017

Hege Eilertsen: «- Kinas økonomiske vekst skaper store sikkerhetsmessige utfordringer i nord».
High North News, 25. september, 2017.

Inger Bentzrud: “Kina manipulerer FN-organer”.
Dagbladet, 20. september, 2017.

Inga Bostad og Cecilie Figenschou Bakke: “Menneskerettighetsdialogen med Kina bør gjenopptas”. Aftenposten, 5. september, 2017.

Tone Magni Finstad Vestheim «Norge har hatt få seire i utenrikspolitikken»  http://www.dagsavisen.no/verden/fa-seire-i-utenrikspolitikken-1.1022324. Dagsavisen 8. september 2017

Bli frivillig

Tilslutt vil vi anmode alle våre medlemmer om å snakke om Tibet og forsøke å påvirke der du er. Uten våre stemmer vil ødeleggelsen av Tibet og okkupasjonen av et fredelig folk være ukjent for neste generasjon.

Vi må ikke la Tibets situasjon forsvinne fra den offentlige bevissthet. Hjelp oss å være stemmer for de stemmeløse!

Ønsker du å bidra med litt av din fritid? Du bestemmer selv hvor mye du vil bidra. Eksempler på hva du kan bidra med kan være å oversette artikler til vårt tidsskrift, hjelpe til på arrangementer og mye mer. Kontakt oss gjerne på epost eller tlf.

Følg med på vår nettside og Facebook for mer informasjon.

Ønsker du å bidra økonomisk?

Om du ønsker å bidra økonomisk, så er dette vårt kontonr: 7874.05.27699.

Vi tar også Vipps: #18604.

 

Kontakt oss

Den norske Tibet-komité

Frivillighetshuset, Kolstadgata 1. 0652 Oslo

Tel: 462 830 30

info@tibet.no

www.Tibet.no

facebook.com/DenNorskeTibetkomite

Namgyal Tsomo Svenningsen
Styreleder, Den norske Tibet-komité