Under Dalai Lamas forrige besøk til Norge i 2005 ble han tatt imot og behandlet med respekt av det politiske Norge, og ble invitert til Statsministerens kontor av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Nå møtes de igjen. Forespørselen om et møte fra den tidligere statsministeren og nåværende lederen av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter er tatt imot positivt av Dalai Lama og hans representanter, og det blir nå lagt til rette for et kort møte rett etter Dalai Lamas ankomst 7. mai. Den norske Tibet-komité synes det er gledelig og oppmuntrende at Bondevik ikke lar seg diktere av Kina, og at han nå skal møte Dalai Lama

igjen etter ni år. Vi håper at møtet vil bidra til økt fokus på og engasjement for den stadig forverrede menneskerettighetssituasjonen i Tibet