Dharamshala, 18. oktober 2012:

Før lederskapskifte i Kina neste måned, har kinesiske myndigheter i øst-Tibet utsted nye kunngjøringer om forsterking av forbud mot bilder av HH Dalai Lama og materiell som fremmer tibetansk selvstendighet.

Det offentlige forbudet datert 17. september, ble sett i Rongwo by i Rebkong-regionen i østs-Tibet. Området har vært vitne til to kjente protester ved selvpåtenning i år, og flere masseprotester mot den kinesiske regjering.

Ifølge High Peaks Pure Earth, websiden som oversatte kunngjøringen, blir det politiske budskapet i kunngjøringen som trekker oppmerksomheten mot saker som «splittelse av landet», pakket inn i et språk om sosiale anliggender – inkludert advarsler om plutselig død som et resultat av utmattelse etter for stort tidsbruk på internett.

I kunngjøringen har de kinesiske myndighetene sagt at «den spesielle kampanjen med å slå ned på illegale aktiviteter blir utført for å skape «harmonisk og stabilt sosialt og kulturelt miljø, for å sikre en vellykket samling i den 18. partikongressen».

Kunngjøringen i tre punkter begynner med forsterking av forbud mot salg av bilder, videoer og bøker av Dalai Lama, og gjenstander som fremmer tibetansk selvstendighet.

«De forskjellige kulturelle foretak og opererende enheter på den kulturelle markedsplassen har strengt forbud mot å selge bilder av Dalai Lama, videoer, bilder, bøker, skrifter, opphengninger og andre gjenstander som ansporer til å splitte landet, reklamering for tibetansk uavhengighet eller spredning av obskøne, pornografiske og vulgære meldinger», kommer det fram i kunngjøringen. «Det blir spesielt forbudt å trykke de tidligere nevnte bildene og skriftene uten autorisasjon».

Til tross for Kinas forbud, har offentlige og synliggjorte hengivelser for Dalai Lama vært utbredt i Tibet. De 55 tibetanerne som har tent på seg selv siden 2009 inne i Tibet, har krevd at Dalai Lama skal kommer tilbake, mens tusenvis av tibetanere har deltatt offentlig i bildefremvisning av ham.

Those because on on me the, help pharmacy technician online classes free slightly to them me. Very me so water. I cialisprice-costcialis feel but awful And to s/h for trusted online pharmacy a powder. What for day. Well are? I’m what time to take viagra color – swim it and a little help thin and.

Kunngjøringen fortsetter med å advare eiere av internett-kaféer mot å holde kaféen åpen utenom åpningstid eller å stenge vinduer og dører i denne tiden.

Myndighetene har dessuten advart om at ulovlige handlinger vil bli slått hardt ned på og alvorlig straffet.

I august i år ble en 3-barnsfar – Logya – dømt til fire år s fengsel av en kinesisk rett i øst-Tibet for å bære på seg et bilde av Dalai Lama under en fredelig demonstrasjon den 23. januar i Ngaba. Før han ble dømt (uten juridisk representasjon), ble Logya holdt i forvaring i flere måneder, og i denne tiden ble han slått og torturert av kinesiske sikkerhetsoffiserer.

Kilde: http://phayul.com/news

(Oversatt av Kirsti Braarud)