Om seminaret Norge har store interesser i Kina og handelen har økt mellom landene med årene. Norge sitter med både råvarer, industri og annen kompetanse Kina trenger, samtidig nyter Norge godt av import av kinesiske varer. Men Kina er mer enn en produsent av varer. Kina har blitt en global økonomisk- og politisk aktør på høyde med USA. Etter at fredsprisen gikk til den kinesiske opposisjonspolitikeren Liu Xiaobo reagerte de Kinesiske myndighetene på utdelingen ved å sette handelsavtaler på is, samt at den politiske dialogen mellom Norge og Kina har stivnet. Kan dette være et eksempel på at menneskerettighetsdialogen mellom Norge-Kina kun har vært et symbolsk skuebrød? Nå diskuteres det om Norge bør vise mer ydmykhet ovenfor Kina for å normalisere forholdet. Betyr ydmykhet det samme som å ikke kritisere Kinas indre anliggender som f.eks. brudd på menneskerettigheter? Et eksempel som kan vise at Norge holder på lav profil ovenfor Kina kan sammenlignes med Palestina saken. Hvorfor er det slik at den palestinske presidenten blir møtt fra det høyeste politiske hold i Norge, mens når den tibetanske statsministeren var på Norges besøk i fjord ble kun møtt av UD-representanter? Angår menneskerettigheter i Kina norske interesser? Kort om Tibetsaken Tibet er like stort som hele Vest-Europa og rommer rikelig med naturressurser. Utviklingen har vært enorm også i denne delen av Kina, men hva skjer med det tibetanske folk i dag? Det kommer stadig meldinger om alvorlige menneskerettighetsbrudd ovenfor det tibetanske folk. Siden Norge startet sin menneskerettighetsdialog med Kina har forholdene for tibetanere blitt verre. I panelet Lars Harald Bøckman – sinolog og forsker ved Senter for Utvikling og Miljø, UiO. Jens Erland Braarvig – professor i religionshistorie. Namgyal Tsomo Svenningsen – Landsstyremedlem i Den

norske Tibet-komité Roy-Arne Varsi (ordstyrer) – Landsstyremedlem i Den norske Tibet-komité Henning Kristoffersen – Senior Adviser Risk Management and Corporate Responsibility for Veritas. Sosialantropolog og bl.a. har gitt ut bøkene “Det nye Kina” og “Kinas økonomi” – den siste har nylig kommet. Her kommer lenken til UiO internet side.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *