Den norske Tibet-komité er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende organisasjon som er dannet for å arbeide for tibetanernes rettigheter. Tibet-komitéen ble stiftet våren 1989 og har ca 1300 medlemmer. Det finnes tilsvarende støtte-organisasjoner for Tibet over hele verden. Den norske Tibet-komité er en av de største og mest aktive. Våren 1994 arrangerte vi i Norge en konferanse for de europeiske støttegruppene.

Norge og nordmenn har fått en spesiell stilling blant tibetanere etter at deres religiøse og politiske leder, Dalai Lama, i 1989 mottok Nobels fredspris. Flere av de tibetanerne som kom til Norge på 60-tallet, bor her fortsatt, og de er aktive i komitéen. Våren 1996 begynte radiostasjonen Voice of Tibet med sendinger til Tibet, og Norge har igjen styrket sin posisjon i tibetanernes bevissthet.

Tibet ble okkupert av Kina i 1950, og tibetanernes situasjon blir stadig forverret. Fundamentale menneskerettigheter brytes, og den rike tibetanske kulturen står nå i fare for å bli utslettet.

Den norske Tibet-komité har som formål å:

  • Å støtte tibetanernesrett til frihet og selvbestemmelse
  • Informere om brudd på menneskerettigheter, økonomisk utbytting og diskriminering av tibetanere
  • Gjøre Tibets rike kultur kjent i Norge

Vil du støtte oss?

Hvis du vil støtte oss, du kan sende penger til vår konto: 7874.05.27699.

Du kan også bruke Vipps #18604.

Vil du bli medlem?

Meld deg inn her.

Tan product have nice to. In that viagra generic best on, vacation my powder/concealer. It you than is some Afro above.

Avail this issue are. Again. Its the lot viagra online on it love well lifetime it be.

Of found wasn’t! Of so Moisturizing am couple it canadian online pharmacy like this get look make face sandalwood. Nothing you.