Politiske termer for Tibet:

Når Den norske Tibet-komité bruker termen ‘Tibet’ refererer vi til de tre provinsene U-Tsang, Kham og Amdo. Når Kina refererer til Tibet mener de Tibet Autonomous Region eller TAR, som ble etablert av kinesiske myndigheter i 1965, og som bare inkluderer U-Tsang. Amdo ble omgjort til Qinghai-provinsen, og Kham ble inkorporert i de kinesiske provinsene Sichuan, Gansu og Yunnan.

Geografien i Tibet består av høye fjell, innsjøer og elver som ligger mellom Sentral, Øst- og Sør-Asia. Tibet blir ofte kalt «verdens tak», bestående av høysletter i gjennomsnitt over 4950 meter over havet med topper på 6000 til 7500 m, inkludert Mount Everest.

Det er avgrenset i nord og øst av det sentralkinesiske høylandet, i vest av Kashmir-regionen i India og i sør av Nepal, India og Bhutan. Det meste av Tibet ligger på toppen av en geologisk struktur som kalles det tibetanske platået og som inkluderer Himalaya og mange av de høyeste fjelltoppene i verden.

De høyeste fjelltoppene er bl.a. Changtse, Lhotse, Makalu, Gauri Sankar, Gurla Mandhata Cho Oyu, Jomolhari, Gyachung Kang, Gyala Peri, Mount Kailash, Kawagebo, Khumbutse, Melungtse, Mount Nyainqentanglha, Namcha Barwa, Mount Nyainqentanglha, Shishapangma og Yangra. Cherko La og North Col ved Mount Everest er berømte fjellpass. Av mindre fjell nevnes Mount Gephel og Gurla Mandhata.

Fysisk, kan Tibet deles inn i to deler, “innsjø-regionen” i vest og nord-vest, og “elve-regionen” som sprer seg på tre sider av innsjøregionen i øst, sør og vest. Begge regionene får begrensede mengder nedbør fordi de ligger i regnskyggen av Himalaya, likevel er region-navnene nyttige å bruke for å vise deres hydrologiske strukturer, og også for å vise deres ulike kulturelle bruk som er nomadisk i innsjø-regionen, og landbruk i elveregionen. I sør er Tibet avgrenset av Himalaya, i nord av et veldig bredt fjellsystem. Systemet smalner ikke på noe punkt til en enkelt fjellkjede, generelt består det av tre eller fire fjellkjeder. Som helhet danner systemet vannskillet mellom elvene som strømmer til det Indiske Hav – Indus, Brahmaputra og Salween og dens sideelver – og de mindre elvene som renner inn i saltsjøene i nord som ikke har noen elver som renner ut av dem.

Innsjø-regionen strekker seg fra Pangong Tso Lake i Ladakh, Lake Rakshastal, Yamdrok Lake og Lake Manasarovar nær kilden til elven Indus, til kildene av Salween, Mekong og Yangtze. Andre innsjøer er Dagze Co, Nam Co, og Pagsum Co. Innsjøregionen er en tørr og forblåste ørken. Denne regionen kalles Chang Tang (Byang sang) eller «Nordlige Platået” av folket i Tibet. Regionen er rundt 1100 km bred, og dekker et område på størrelse som Frankrike. På grunn av den store avstanden til havet er det ekstremt tørt her, og ingen utløp til havet. Fjellkjedene i regionen er spredt rundt, avrundet og adskilt av korte og flate daler. Det er en mengde store og små innsjøer her, vanligvis salte eller alkaliske, og mange bekker mellom dem. På grunn av permafrosten i Chang Tang er jorda og sumper dekket med tuer av gress. Dermed ligner den på den sibirske tundraen. Salt- og ferskvannsinnsjøer er blandet. Innsjøene er generelt uten utløp, eller har bare et lite utslipp. Det er mange avsetninger i området av soda, pottaske, boraks og vanlig salt. Innsjøregionen er kjent for et stort antall varme kilder, som er vidt distribuert mellom Himalaya og 34° N., men er mest tallrike i vest av Tengri Nor (nord-vest for Lhasa). Det er så intens kaldt i denne delen av Tibet at det ofte kun er søyler av is i stedet for vann i disse varme kildene da det nesten kokende vannet er frosset når det har vært et geysir-utbrudd fra kildene.

Elveregionen er preget av frodige fjelldaler og inkluderer Yarlung Tsangpo elv (øvre løp av Brahmaputra og dens viktigste sideelv), Nyang elv, Salween, Yangtze, Mekong og Gule elv. Yarlung Tsangpo Canyon, dannet av en hesteskosving i elva der den flyter rundt Namcha Barwa, er den dypeste og muligens lengste kløften i verden. Blant fjellene er det mange trange daler. Dalene i Lhasa, Shigatse, Gyantse og Brahmaputra er fri fra permafrost, dekket med god jord og lunder av trær, godt næring og rikt dyrket.

Den Sørover Tibet Dalen er formet av midten av Yarlung Zangbo elven, hvor den beveger seg fra vest til øst. Dalen er ca 1200 kilometer lang og 300 kilometer bred. Dalen går ned fra 4500 til 2800 moh. Fjellene på begge sider av dalen er vanligvis rundt 5000 meter høye. Innsjøer her inkluderer Lake Paiku og Lake Puma Yumco.