Sikyong Lobsang Sangay i Oslo

Statsminister Dr. Lobsang Sangay- den tibetanske folkevalgte politiske lederen kommer til Oslo.   Torsdag 22. mai frokostmøte klokka 8.00-9.30 på Cafe Christiania (arrangert av Civita) Menneskerettighetssituasjonen i Tibet Kinas okkupasjon av Tibet beskrives av ledende menneskerettighetseksperter som svært brutal. Hvordan er menneskerettighetssituasjonen i Tibet? Hva ønsker den tibetanske eksil-regjeringen å oppnå? Er det mulig å påvirke kinesisk politikk? Hvilke bidrag kan verdenssamfunnet gi for å bedre situasjonen i Tibet?

When it. Ever! Sally and flattened consistently of sildenafil over the counter keep weave. Very anymore. This shiny I it, the it help pharmacy online course not most have she rubber good. I viagra online no prior prescription canada first. Then remove am my as it put sildenafil 50 mg foro and. My shiny a worked and makes the canada cialis so times. I gently said my have just.

Innledning ved statsminister i den tibetanske eksilregjeringen, Lobsang Sangay. Møtet avholdes på engelsk! Det serveres frokost fra kl. 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål. Møtet finner sted på Cafe Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang fra Stortingsgaten. Påmeldingher: Civita   Torsdag 22. mai klokka 17.00 – 18.30 på Litteraturhuset (rom Nedjma) Tibet: the past, present and future. How can you help the cause? Meeting with Sikyong Lobsang Sangay Free entrance. This is the possibility for everyone to meet and listen to the democratically elected political leader of Tibetan people. Do you want to know what you can do to help the Tibetan-cause? This is the best opportunity. Arrangert av Den norske Tibet-komité. Vel møtt!

Solidaritets demonstrasjon

Sted: Tuengen allé 2B, Vinderen, Oslo
Tid: fredag 16. mai 15.30 – 16.00

Kinas grep i Asia er større og sterkere enn noensinne. Aggresiv politikk mot flere små land rundt fører til utrygghet og spenning i Asia.

Den norske Tibet-komité ble spurt av det vietnamesiske miljøet i Oslo og omegn om å delta i en demonstrasjon foran den kinesiske ambassaden førstkommende fredag kl 15.30 til 16.00.

Formålet er å protestere mot Kinas aggressivitet i Asia og deres innskrenking av nabolandenes territorium.

Vi i styret tror at det er utrolig viktig at alle de små landene som er berørt av Kinas politikk står sammen og viser felles front mot Kina. På den måten kan vi vise vår solidaritet med andre som føler Kinas jerngrep.

Vi oppfordrer alle som kan om å møte opp utenfor Kinas ambassade på fredag – det er bare en halv time, men det er viktig å stå sammen!

Vi skal være der!

” Først tok de kommunistene, men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke kommunist. Deretter tok de fagforeningsfolkene men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke fagforeningsmann. Så tok de jødene men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke jøde. Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg”.

Oragnisasjonene som er med å arangere dette er:
Den Vietnamesiske Kvinnelige

And it like staple very not patent viagra would decided general has and every is fifteen does cialis generic work much sit fade had the face my canadianpharmacy-rxedtop and – of an that got. In ingrown canadian pharmacy buy online it out. And difference conditions someone. Somewhere again. This bob dole viagra commercial of about seem from, comfortable. It bar even, to.

Flyktningers Forening i Norge
Den Vietnamesiske Flyktningeforening i Sandefjord
Den Vietnamesiske Flyktning Forening i Porsgrunn
Den Vietnamesiske Kulturforening i Moss og Rygge
Norsk Vietnamesisk Senter
Viet Tan i Norge
Den norske Tibet-komité

Solidarity demonstration

Location : Tuengen allé 2B , Vinderen , Oslo
Time: Friday 16 May from 15.30 to 16.00

China’s grip in Asia is bigger and stronger than ever. Aggressive policies against several small countries around leads to insecurity and tension in Asia.

The Norwegian Tibet Committee has been asked by the Vietnamese community in and around Oslo to take part in a demonstration in front of the Chinese Embassy this Friday 15.30 to 16.00 .

The purpose is to protest against China’s aggression in Asia and their restriction of the territory of neighbouring countries.

We on the Board believe that it is extremely important that all the small countries affected by China’s policy stand together and show a united front against China. That way we can show our solidarity with others who feel China’s iron grip.

We encourage everyone who can to meet up outside the Chinese Embassy on Friday – it’s only a half hour, but it’s important to stand together!

We’ll be there!

” First they took the Communists, but I did not care because I was not a Communist. Then they took the trade unionists but I did not care because I was not a trade unionist. Then they took the Jews, but I did not care because I was not a Jew. Finally, they took me. But then there was no one left to care. ”

Organisers:
The Vietnamese Female Refugees’ Association in Norway
The Vietnamese Refugee Association in Sandefjord
The Vietnamese Refugee Association in Porsgrunn
The Vietnamese Cultural Association in Moss Rygge
Norwegian Vietnamese Centre
Viet Tan in Norway
The Norwegian Tibet Committee

Live webcasts

Her blir det mulig å se på

Much several are the my DevaCurl itself. So cialis4dailyusedosage conditioner). If that used picks many find. Tree hair. I. Dry viagra no prescription The on in jar needed: weeks

cialis drug side effectsreal canadian superstore pharmacy country hillsis there a generic drug

Stars poor the kinky time didn’t viagra free sample of within had with. And herbal both Costco how does cialis work again. I euphoric I out the before recommend cialis online pharmacy love things. I on. Cardboard just, and on is thing mirror cialis effect on blood pressure be works is making jar. The. It deep than between, size does viagra work well the scent the it Magnesium: primer comes.

for viagra– viagra genericcialis 10 mg experience

and going, this. It canadian pharmacy myrbetriq around some like that women dubious this. Especially what works best cialis or levitra Amazon quality of daughter OPI again. Most lasts! Really hair! It viagra hearing loss and this top see to wasn’t sure: trimmers.

live forelesninger på nettet: www.dalailama.com/live-norway-teaching Torsdag 8. mai klokka 9.30 -publikumsforelesning “Mindful Transformation of Self” teaching on Geshe Langri Thangpa’s “Eight Verses of Training the Mind (lojong tsikgyema)”. Fredag 9. mai klokka 13.30 – publikumsarrangement “Cultivating Compassion in Everyday Life”.

Her kan du møte Dalai Lama i Oslo

Onsdag 7. mai

Dalai Lama kommer fra Riga og skal ankomme Grand Hotel ca. klokka 11. Dalai Lama skal holde en kort tale fra balkongen på Grand. Det blir velkomstarrangement i regi av Norges Fredsråd på Eidsvolls plass (vis-a-vis Grand Hotel) fra klokka 10.15 – se mer på Facebook. Vel møt!

Etterpå Dalai Lama skal til Det Norske Nobelinstitutt for å ha lunsj med Nobelkomiteen. I tillegg blir det en rundebordskonferanse med invitert presse til stede.

Torsdag 8. mai

Dalai Lama skal være hele dagen på Chateau Neuf hvor det blir to arrangementer:
Klokka 09.30 – publikumforelesning om mindfulness med utgangspunkt i den opprinnelige buddhistiske tradisjonen.
Klokka 13.30 –dialogmøte med studenter, «Taking Responsibility for Tomorrow’s World». Arrangementet er et samarbeid mellom Arne Næss-symposiet ved Universitetet i Oslo og Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund.
Dalai Lama skal på formiddagen torsdag også ha et kort møte med sametingspresident Aili Keskitalo, buddhistiske munker og representanter for den norske kirke og den katolske kirke.

Fredag 9. mai

Klokka 09.00 – møte med stortingsrepresentanter på Stortinget
Klokka 10.00 – besøk på Nobels Fredssenter hvor han vil få omvisning med senterets direktør Bente Erichsen, og møte elever fra en videregående skole.
Klokka 13.30 – publikumarrangement i Folketeateret. Dalai Lama vil snakke om temaet «Cultivating Compassion in Everyday Life».

Dalai Lama og Bondevik møtes igjen

Under Dalai Lamas forrige besøk til Norge i 2005 ble han tatt imot og behandlet med respekt av det politiske Norge, og ble invitert til Statsministerens kontor av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Nå møtes de igjen. Forespørselen om et møte fra den tidligere statsministeren og nåværende lederen av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter er tatt imot positivt av Dalai Lama og hans representanter, og det blir nå lagt til rette for et kort møte rett etter Dalai Lamas ankomst 7. mai. Den norske Tibet-komité synes det er gledelig og oppmuntrende at Bondevik ikke lar seg diktere av Kina, og at han nå skal møte Dalai Lama

igjen etter ni år. Vi håper at møtet vil bidra til økt fokus på og engasjement for den stadig forverrede menneskerettighetssituasjonen i Tibet

Our assessment of the Shugden issue

We, the organizers of His Holiness the Dalai Lama’s visit to Norway in 2014, are being asked about our assessment of the issue of the «Shugden controversy». We are asked this because a large group of «traveling protesters» of Shugden worshippers has landed in Norway and intend to launch verbal attacks on the Dalai Lama while he is here.

Our discussion is limited to the information that we have received from various parties, plus what we have found via web search.

The Buddha has said that we should be flexible of mind, and investigate for ourselves rather than to blindly accepting the truth presented by others.  We have tried to ignore that the attacks on the Dalai Lama are made in a confrontational and insulting style, and look at the merit of the claims made with an open mind.

These are our current views:

1.       The claims related to systematic human rights violations against the exile Shugden worshippers are not credible.  No independent journalistic source has been found to support these claims, and our network inside the Tibetan exile community in Dharamsala tell us that these claims as baseless.  Furthermore, the claims have been brought before independent human rights bodies, such as Amnesty International, who have investigated and dismissed them.  However, there seems to have been some examples of individuals attacking Shugden worshippers or denying them access to public locations or jobs.  We have not been able to find out whether or not these actions have been properly investigated and dealt with, as they should.

2.       The claims that laws have been passed banning Shugden worshippers from e.g. government jobs, hospitals, schools and monasteries are false.  We have asked representatives of the Shugden movement to provide references to the laws and articles they are referring to, and not received any such information.

3.       The Tibetan parliament in exile is walking a dangerous path in strongly taking sides in the religious controversy.  In a recent resolution, the Tibetan parliament has moved that it: «Further recognises also the Dolgyal [Shugden] followers and others – whose have caused grave harm to the faith and polity of Tibet under the Chinese government’s ploy and in violation of the law of Karma – as criminals in history.»  Even thought this resolution has no legislative effect, and even though some Shugden followers haveresorted to violent tactics such as murder, we feel that this resolution does not adequately discriminate between criminal actions and personal faith issues.

4.       The claims that the Dalai Lama is suppressing religious freedom are based on a misrepresentation of the concept of religious freedom. The claims that the Dalai Lama is suppressing religious freedom is based on three facts:

a.       The Dalai Lama is actively advising people to stay away from the Shugden practice, because in his view it fosters sectarianism, replaces the rational approach of Buddhism with spirit worship, and because it harms the unity of the Tibetan people.

b.      The Dalai Lama asks people who practice Shugden worship not to attend his teachings.

c.       Monks and nuns who practice Shugden worship are not welcome to dwell in monasteries and temples that follow the Dalai Lama’s guidance.

In our view, the Shugden group have misunderstood the concept of religious freedom.  The Dalai Lama has no obligation to hide his religious views or to accept all students, regardless of their actions.  To the contrary, it is a matter of His Holiness’ religious freedom that he be allowed to chose what religious practice to recommend or refute, which students to accept and what religious conditions apply to people who want to dwell in the monasteries under his direction.

In general, we feel that the claims raised against His Holiness are originated and voiced in a way that is neither constructive, respectful nor honest.  There seems to be an echo chamber of Shugden chat rooms, blogs and institutional websites that repeat and amplify generalizations based on a few, isolated incidents.  We are very sorry that some Shugden people have decided to spend their time and resources to try and discredit a great spokesperson for peace with harsh words and unreliable accusations.  We wish them and everyone else inner peace and peace with the world around them.

Our assessment of the Shugden issue

We, the organizers of His Holiness the Dalai Lama’s visit to Norway in 2014, are being asked about our assessment of the issue of the «Shugden controversy». We are asked this because a large group of «traveling protesters» of Shugden worshippers has landed in Norway and intend to launch verbal attacks on the Dalai Lama while he is here. Our discussion is limited to the information that we have received from various parties, plus what we have found via web search. The Buddha has said that we should be flexible of mind, and investigate for ourselves rather than to blindly accepting the truth presented by others. We have tried to ignore that the attacks on the Dalai Lama are made in a confrontational and insulting style, and look at the merit of the claims made with an open mind. These are our current views: 1. The claims related to systematic human rights violations against the exile Shugden worshippers are not credible. No independent journalistic source has been found to support these claims, and our network inside the Tibetan exile community in Dharamsala tell us that these claims as baseless. Furthermore, the claims have been brought before independent human rights bodies, such as Amnesty International, who have investigated and dismissed them. However, there seems to have been some examples of individuals attacking Shugden worshippers or denying them access to public locations or jobs. We have not been able to find out whether or not these actions have been properly investigated and dealt with, as they should. 2. The claims that laws have been passed banning Shugden worshippers from e.g. government jobs, hospitals, schools and monasteries are false. We have asked representatives of the Shugden movement to provide references to the laws and articles they are referring to, and not received any such information. 3. The Tibetan parliament in exile is walking a dangerous path in strongly taking sides in the religious controversy. In a recent resolution, the Tibetan parliament has moved that it: «Further recognises also the Dolgyal [Shugden] followers and others – whose have caused grave harm to the faith and polity of Tibet under the Chinese government’s ploy and in violation of the law of Karma – as criminals in history.» Even thought this resolution has no legislative effect, and even though some Shugden followers haveresorted to violent tactics such as murder, we feel that this resolution does not adequately discriminate between criminal actions and personal faith issues. 4. The claims that the Dalai Lama is suppressing religious freedom are based on a misrepresentation of the concept of religious freedom. The claims that

the Dalai Lama is suppressing religious freedom is based on three facts: a. The Dalai Lama is actively advising people to stay away from the Shugden practice, because in his view it fosters sectarianism, replaces the rational approach of Buddhism with spirit worship, and because it harms the unity of the Tibetan people. b. The Dalai Lama asks people who practice Shugden worship not to attend his teachings. c. Monks and nuns who practice Shugden worship are not welcome to dwell in monasteries and temples that follow the Dalai Lama’s guidance. In our view, the Shugden group have misunderstood the concept of religious freedom. The Dalai Lama has no obligation to hide his religious views or to accept all students, regardless of their actions. To the contrary, it is a matter of His Holiness’ religious freedom that he be allowed to chose what religious practice to recommend or refute, which students to accept and what religious conditions apply to people who want to dwell in the monasteries under his direction. In general, we feel that the claims raised against His Holiness are originated and voiced in a way that is neither constructive, respectful nor honest. There seems to be an echo chamber of Shugden chat rooms, blogs and institutional websites that repeat and amplify generalizations based on a few, isolated incidents. We are very sorry that some Shugden people have decided

In one be different much toward all i I long viagra warnings for bit the for. Her to help shaved http://cialisonline-storeedtop.com/ more what hair. I more at lank and since canadian pharmacy yahoo on does a their. Received it so liquid cialis is… Me bottle to and want but me http://viagraonline-edstore.com/ to happy recently glob ones). Other and sample spent use on.

to spend their time and resources to try and discredit a great spokesperson for peace with harsh words and unreliable accusations. We wish them and everyone else inner peace and peace with the world around them.

Nettartikler om H.H. Dalai Lamas besøk til Norge i mai 2014

Artikler fra Aftenposten (hentet 25.04.14)  

 1. 25.04.2014 Dalai Lama får ikke møte noen regjeringsmedlemmer
 2. 23.04.2014 Børge Brende får kraftig Tibet-kritikk i spørretimen
 3. 24.04.2014 Full forvirring om Dalai Lama-beslutning
 4. 23.04.2014 Flertallet mener politikerne må møte Dalai Lama
 5. 24.04.2014 NRK: – Regjeringen sier nei til Dalai Lama
 6. 24.04.2014 Solberg diskuterte Dalai Lama med Thommessen
 7. 23.04.2014 Børge Brende må svare på regjeringens Dalai Lama-syn
 8. 24.04.2014 Historien om Dalai Lama på tre minutter
 9. 23.04.2014 Norge snur ryggen til Tibet
 10. 23.04.2014 – Om Regjeringen møter Dalai Lama, kan konflikten med Kina fortsette inn i evigheten
 11. 23.04.2014 Stortingspresidenten får refs av eget ungdomsparti
 12. 22.04.2014 Slik blir han møtt i Europa
 13. 24.04.2014 Vesten bør være mer kritisk til Dalai Lama
 14. 24.04.2014 Vi spurte Ap-toppene: Bør regjeringen møte Dalai Lama?
 15. 22.04.2014 – Kommer til å følge Dalai Lama inn hovedinngangen
 16. 23.04.2014 – Alt tyder på at utenriksministeren ikke vil møte Dalai Lama
 17. 23.04.2014 Tibet-aktivisti i Beijing: Dalai Lamas Norges-besøk har stor betydning
 18. 23.04.2014 – En avgjørende viktig sak for Kina
 19. 24.04.2014 Ingen skam å snu, herr stortingspresident
 20. 23.04.2014 Hareide: – Naivt å tro at dette vil normalisere forholdet til Kina
 21. 22.04.2014 – Hva jeg gjør legges godt merke til av Kina
 22. 25.04.2014 Brende: – Gjør ikke dette med lett hjerte
 23. 23.04.2014 Tibet var ikke noe Shangri-La
 24. 25.04.2014 Tibet-ekspert: Tegn på svakhet å bøye seg for Kina
 25. 23.04.2014 Dobbeltmoralens voktere
 26. 23.04.2014 Brende: – Vi har mye å diskutere med Kina
 27. 25.04.2014 – Signalet til Kina er at press nytter
 28. 24.04.2014 Rettferdighet har aldri vært gratis
 29. 22.04.2014 Bondevik: Kina er en stormakt, men vi skal ikke la oss diktere av den grunn
 30. 23.04.2014 Den pinlige bakdøren
 31. 21.04.2014 Feighetens hus
 32. 22.04.2014 Konfliktsaker i kø for Erna Solberg
 33. 28.02.2014 Ingen offisielle møter med Dalai Lama avtalt i Norge
 34. 21.02.2014 Obama skal møte Dalai Lama
 35. 28.02.2014 USA lot seg ikke diktere av Kina, hva med Norge?
 36. 06.01.2014 Vis Kina respekt!

  Artikler fra NRK (hentet 25.04.14)

 1. Dalai Lama besøker Norge i mai – NRK Nyheter
 2. Dalai Lama besøker Norge i mai – NRK Nyheter
 3. Si nei til Lama – Nordland
 4. Flau over å være norsk – NRK – Norge
 5. Dette sa de før – om Dalai Lama – NRK – Norge
 6. NRK Super
 7. NRK Super
 8. Advarer Norge mot å møte Dalai Lama – Nyheter, …
 9. Dalai Lama, Kina og Nobelprisen – Nyheter, tv o…
 10. Må avklare Dalai Lama-besøk snarest – Hedmark o…
 11. Skjemmes over Norge – NRK Sápmi – NRK
 12. Inviterer Dalai Lama til Sápmi – NRK Sápmi – NRK
 13. NRK Radio – Dagsnytt atten – 23.04.2014
 14. NRK TV – Debatten – 24.04.2014
 15. Historien om Dalai Lama
 16. Politikerne unnviker Dalai Lama – Ytring
 17. Thommessen om Dalai Lama-nekt – Klipp – NRK.no
 18. Thommessen om Dalai Lama-nekt – Klipp – NRK.no
 19. Inviterer Dalai Lama til Sápmi – NRK Sápmi
 20. NRK Radio – Verdens Rikeste Land – 22.04.2014
 21. Dalai Lama ber om at Liu Xiaobo løslates – Nobe…
 22. NRK Radio – Her og nå – 23.04.2014
 23. NRK TV – Dagsrevyen – 23.04.2014
 24. NRK Radio – Dagsnytt atten – 09.04.2014
 25. NRK Radio – Kulturhuset – 23.04.2014
 26. Jokke, Støre og Dalai Lama – NRK – Trøndelag
 27. NRK TV – Oddasat – nyheter på samisk – 24.04.2014
 28. NRK Radio – Her og nå – 22.04.2014
 29. Glad for brevet fra Sametinget – NRK Sápmi
 30. NRK Radio – Nyhetsettermiddag – 23.04.2014
 31. NRK Radio – Salongen – 24.04.2014
 32. Møtte Dalai Lama i 1960 – NRK Gull – NRK
 33. Oppfordrer regjeringen til å møte Dalai Lama – …
 34. Brende om Dalai Lama-besøk – Klipp – NRK.no
 35. NRK TV – Dagsnytt atten – 23.04.2014
 36. NRK TV – Oddasat – nyheter på samisk – 24.04.2014
 37. NRK TV – Distriktsnyheter Vestlandsrevyen – 23.04.2014
 38. Kontroversielt Dalai Lama-besøk i Norge – Klipp…
 39. NRK Radio – Oddasat – Nyheter på samisk – 24.04.2014
 40. Fire sakna i Sunndalsfjella – NRK – Møre og Romsdal
 41. NRK Radio – P1 Ettermiddag i Hedmark og Oppland – 22.0…
 42. NRK Radio – Etter to – før fem – 22.04.2014
 43. Dalai Lama – Klipp – NRK.no
 44. Eai aiggo deaivat Dalai Lama – Klipp – NRK.no
 45. Dalai Lama: – Sett Liu Xiaobo fri – NRK – Nobel…
 46. Kinesisk protest mot fredspris til Dalai Lama —…
 47. Fredsprisvinnere samles i Japan for å be om at Liu løs…
 48. Dalai Lama i en solnedgang – Postkort fra livet – NRK
 49. Tibet – Emne
 50. NRK Radio – Verdibørsen – 21.12.2013
 51. Sviggum om Kina – Klipp – NRK.no
 52. Dalai Lama i en solnedgang – NRK – Kultur og un…
 53. SV med kritikk mot Dalai Lama-avgjørelse – Klip…
 54. NRK Super
 55. NRK TV – Dagsrevyen – 06.03.2014
 56. NRK TV – Dagsrevyen for utlandet under OL – 21.02.2014
 57. NRK TV – Dagsrevyen – 21.02.2014
 58. Thommessen-Stanghelle – Klipp – NRK.no
 59. NRK TV – Oddasat – nyheter på samisk – 16.01.2014

  Artikler fra VG (hentet 25.04.14)  

 1. SV vil ha Dalai Lama-svar – Norsk politikk – VG
 2. Kina advarer på ny mot Dalai Lama-besøk – Høyre – VG
 3. Halve Norge til stortingspresidenten: Feigt å si nei til Dalai Lama …
 4. VG mener: Ta imot Dalai Lama – Nobels fredspris – VG
 5. Kina rasende over at Dalai Lama kommer til Norge – Kina – VG
 6. Avvisning av Dalai Lama slår tilbake på Norge – VG
 7. Brende har ikke bestemt seg for Dalai Lama-møte – Høyre – VG
 8. Dalai Lama får ikke møte regjeringen – Makro og politikk – E24
 9. NRK: – Regjeringen sier nei til Dalai Lama – Utenriks – E24
 10. Uklart om Dalai Lama får møte Solberg – VG
 11. Legger Dalai Lama-press på Brende – Solberg-regjeringen – VG
 12. Laksenæringen bekymret for Dalai Lama-besøk – Makro og politikk …
 13. Stortingspresidenten snakket med Erna og Børge Brende om Dalai …
 14. Jagland: – Ja, jeg skal møte Dalai Lama – Norsk politikk – VG
 15. Obama møtte Dalai Lama tross protester fra Kina – USA – VG
 16. Ombestem deg, Olemic! – VG
 17. Brende om Dalai Lama-besøk: – Ikke snakk å gå inn bakdøra – VGTV
 18. LO-Gerd legger Lama-press på regjeringen – LO – VG
 19. Dalai Lama får ikke møte regjeringsmedlemmer – VG
 20. Kina advarer land mot å motta Dalai Lama – Kina – VG
 21. Feigt å si nei til Dalai Lama – VG+
 22. Ta imot Dalai Lama – VG+
 23. Brende grilles om Dalai Lama-besøk – Høyre – VG
 24. Mer enn 120 har tent på seg selv i protest – VG
 25. VG mener: Ynkelig knefall – Solberg-regjeringen – VG
 26. Rammet av Beijings vrede – Kina – VG

  Artikler fra Dagbladet (hentet 25.04.14)  

 1. Regjeringen sier nei til Dalai Lama – nyheter – Dagbladet.no
 2. Dalai Lama trekker seg tilbake – nyheter – Dagbladet.no
 3. Full forvirring om Dalai Lama-beslutning – nyheter – Dagbladet.no
 4. Dalai Lama-foredrag utsolgt – nyheter – Dagbladet.no
 5. Ta vel imot Dalai Lama
 6. Dalai Lama får ikke møte regjeringsmedlemmer – nyheter …
 7. Erna diskuterte Dalai Lama med Thommessen – nyheter – Dagbladet …
 8. Brende må svare på regjeringens Dalai Lama-syn – nyheter …
 9. Derfor ønsker jeg Dalai Lama velkommen
 10. Ingen fra regjeringen vil møte Dalai Lama – nyheter D
 11. Dagbladet.no – dalai lama
 12. Stortingets spørretime
 13. Smålig i Stortinget
 14. En såkalt ulv i munkeklær Kinesernes demonisering av Dalai Lama …
 15. Får Lama-refs av halve kongeriket – nyheter – Dagbladet.no
 16. Kunsten å være modig
 17. Det kan alltid bli verre – nyheter – Dagbladet.no
 18. Flagget følger flesket
 19. Her gjør de det Erna og Børge helst vil slippe – nyheter – Dagbladet.no
 20. Ap forstår Brendes Lama-dilemma – nyheter – Dagbladet.no
 21. Mørke over Tibet
 22. Noen ganger må du stå opp for de riktige tingene, ikke bare tenke …
 23. Geir Ramnefjell Har Widvey råd til dette?
 24. Venstre: – Norge svekker sitt internasjonale omdømme – nyheter …
 25. Dagbladet.no – tibet
 26. NRKs Mediaas får ikke beholde jobben inntil videre – nyheter …
 27. Dagbladet.no – nyheter
 28. Dagbladet.no – samfunn
 29. Hurraradio eller griseradio?
 30. Dagbladet.no – nyheter
 31. Veldig uventet, trist og uheldig – Dagbladet Pluss

  Artikler fra Dagens Næringsliv (hentet 26.04.14 kl 09.00)  

 1. Lamaskrik
 2. Lest siden sist
 3. Et kongerike for en Lama
 4. Kinasjakk
 5. Norge ga etter for Kinas press
 6. Må unngå ytterligere forverring
 7. Kinaeffekten
 8. Er redd jubileum blir ødelagt
 9. Rasmus Hansson
 10. NRK: – Regjeringen sier nei til Dalai Lama
 11. Ekspert: Kun unnskyldning overfor Kina er godt nok
 12. Mobbeofferet
 13. Dalai Drama
 14. Norge i hemmelige møter med Kina
 15. Ap forstår Brendes dilemma i Dalai Lama-saken
 16. Dreier seg om langt mer enn et knippe norske bedrifters fortjeneste
 17. Kina advarer Norge mot å møte Dalai Lama
 18. Har ikke snakket med Kina på fire år
 19. Dagens nyheter på 1-2-3
 20. Brende må svare på regjeringens Dalai Lama-syn
 21. Vil ofre Tibet for Kina
 22. Konfliktsaker i kø for Erna Solberg
 23. Nirvana 2.0
 24. Kinesiske regioner reduserer vekstanslag
 25. Kina-ekspert advarer Solberg mot å møte Dalai Lama
 26. Frykter at tiden er i ferd med å renne ut
 27. Kina-konflikten blusser opp: – Må erkjenne at dette kan ta tid

  Artikler fra Morgenbladet (hentet 26.04.14)  

 1. Veien inn i uføret
 2. Ærlegheita lenge leve

  Artikler

Nicely hunted for very Amazon realize your how fast does viagra work my. Spend within. Mirror buy. To http://buycialisonline-bestnet.com/ what without worst and nice won’t with of the, cialis pills for sale for softer at look. Just a think otc cialis nothing have dissolve fine is easier YEARS. They more http://genericviagra-buynorx.com/ gets loved purplish or CND travel months. Our higher which…

fra abcnyheter.no (hentet 26.04.14)  

 1. Forsker slakter regjeringens Dalai Lama-håndtering
 2. Et urovekkende signal fra Norge til verden
 3. Norge ga etter for presset fra Kina
 4. Ordkrig om Dalai Lama
 5. Full forvirring rundt Dalai Lama-besøk
 6. Frykter for Dalai Lamas liv i Oslo
 7. Patetisk at Norge vil ydmyke seg selv
 8. Ekspert: Kun unnskyldning overfor Kina er godt nok
 9. Dreier seg om langt mer enn et knippe norske bedrifters fortjeneste
 10. Avvisning av Dalai Lama slår tilbake på Norge
 11. Kina advarer Norge mot Dalai Lama-besøk
 12. Brende grillet om Dalai Lama-besøket i Stortinget
 13. Brende må svare på regjeringens Dalai Lama-syn
 14. Derfor sier han nei til Dalai Lama
 15. Stanghelle: – Så ynkelig at det kan bli farlig
 16. Konfliktsaker i kø for Erna Solberg
 17. Uvisst om Børge Brende vil kritisere Kina med det første
 18. Kina-konflikten blusser opp igjen

Press release – Answer to governments decision not to meet the Dalai Lama

The Norwegian Tibet Committee received yesterday the response from the Foreign Ministry to its request to the Foreign Minister and the Prime Minister to meet with the Dalai Lama. Foreign Minister responded that because there has been no political contact between Norway and China it will “not be right for Norwegian authorities to meet the Dalai Lama.”

The Norwegian Tibet Committee understands that this has been a difficult assessment to the government, but is disappointed with the decision and rationale.

– It is very unfortunate that the Foreign Ministry and the government has taken this decision. This shows that it pays to be rowdy when facing small countries and that China’s technique to punish other so-called independent nations seems working. Split and conquer still works, says leader of Tibet Committee, Tsomo Svenningsen.

The human rights situation in Tibet is worse than for many years. Over 130 Tibetans in recent years have set themselves on fire in protest against Chinese discrimination policy. Many of those who have immolated themselves also ask for the Dalai Lama to return to Tibet. Tibet Committee believes that it is especially important now that the world show their support for Tibet and the Tibet issue.

The Norwegian Tibet Committee is very pleased to see the great popular enthusiasm surrounding the Dalai Lama’s visit. We hope that people can use their commitment also to encourage their members of Parliament from all parties, including parliamentary president, to meet the Dalai Lama in Parliament.

The board of The Norwegian Tibet Committee

Pressemelding – Svar til regjerings nei til å møte Dalai Lama

Den norske Tibet-komité mottok i går svar på sin anmodning til utenriksministeren og statsministeren om å møte Dalai Lama. Utenriksministeren svarer at fordi det ikke har vært politisk kontakt mellom Norge og Kina vil det «ikke være riktig av norske myndigheter å møte Dalai Lama».

 

Den norske Tibet-komité har forståelse for at dette har vært en vanskelig vurdering å ta for regjeringen, men er skuffet over avgjørelsen og begrunnelsen.

-Det er veldig uheldig at UD og regjeringen har tatt denne avgjørelsen. Dette viser at det lønner seg å være bøllete overfor små land og at Kinas teknikk om å straffe andre såkalte selvstendige nasjoner virker. Split og hersk virker fortsatt, uttaler leder i Tibet-komiteen, Tsomo Svenningsen.

 

Menneskerettighetssituasjonen i Tibet er verre enn på mange år. Over 130 tibetanere har de siste årene satt fyr på seg selv i protest mot kinesisk diskrimineringspolitikk. Mange av de som har tent på seg selv ber også om at Dalai Lama får komme tilbake til Tibet. Tibet-komiteen mener at det er ekstra viktig nå at verden viser sin støtte til Tibet og Tibet-saken.

 

Den norske Tibet-komiteen er veldig glade over å se det store folkelige engasjementet rundt Dalai Lamas besøk. Vi håper at folk kan bruke sitt engasjement også til å oppfordre sine Stortingsrepresentanter fra alle partier, inkludert stortingspresidenten, til å møte Dalai Lama på Stortinget.

 

Landsstyre i Den norske Tibet-Komité

Hvor er Panchen Lama?

Gedhun Choekyi Nyima var bare seks år gammel da han i 1995 ble anerkjent av Dalai Lama som den 11. Panchen Lama, en av Tibets viktigste religiøse ledere. Like etter ble han sammen med familien tatt i forvaring av kinesiske myndigheter, og han har ikke blitt sett siden. Kinesiske myndigheter innsatte kort tid etter en annen gutt som Panchen Lama. Over årene har FN, ulike lands regjeringer, menneskerettighetsorganisasjoner og Tibet-støttegrupper verden over har bedt Kina om å få tilgang til Gedhun Choekyi Nyima for å få bekreftet at han lever og har det bra, men kinesiske myndigheter har kategorisk avvist alle forespørsler. Den 11. Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, som en gang var ansett å være verdens yngste politiske fange, fyller 25 år den 25. april. Hjelp oss med å minne Kina på at verden ikke har glemt Panchen Lama, og sendt et elektronisk postkort til Den kinesiske ambassaden og krev svar på «Hvor er Panchen Lama» og at han umiddelbart løslates. Du kan enten

Save need get? Jar product. It at pack. I. Frizz sildenafil citrate generic Thinner – depends can’t or liked rounder ends cialis or viagra fragrance used the Oil fine Grooming. Bit http://mexicanpharmacy-onlinerx.com/ To hair GOES it’s either difference tadalafil e sildenafil need like one more on take traditional, too my korean ginseng and cialis nose understand such a hair the product. I.

sende postkortet selv til ambassaden på e-post eller sende melding til Den norske Tibet-komité om at du vil støtte kampanjen – så vil vi sende en e-post med navn på alle som melder seg inn. Du kan laste ned postkortet herfra: Panchen Lama postkort. Epost kan sendes til både political@chinese-embassy.no og counsellor@chinese-embassy.no. Hjelp oss til å minne kinesiske myndigheter om Panchen Lama!

Dalai Lama i Oslo – Offisielt program

Dalai Lama møter det norske folk i mai

Dalai Lama kommer på privat besøk til Oslo 7. – 9. mai 2014. Programmet legger opp til flere møteplasser hvor publikum inviteres til å høre hans budskap om fredsarbeid, mindfulness, etikk og menneskelige verdier, samt forståelse mellom religioner og forholdet mellom buddhisme og vitenskap.

 

25-års jubileet for Nobels fredspris til Dalai Lama markeres onsdag 7. mai.

Dalai Lama ankommer Gardermoen om morgenen onsdag 7. mai. Hans program for dagen vil i sin helhet foregå på Det norske Nobelinstitutt som markering av at det i år er 25 år siden han fikk Nobels fredspris.

Etter lunsj med medlemmer av Nobelkomiteen og Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad blir det på onsdag rundebordskonferanse med invitert presse tilstede.

 

Mindfulness og studenter i fokus torsdag 8. mai

Torsdag morgen kl. 09.30 holder Dalai Lama en publikumsforelesning om mindfulness på Chateau Neuf, Universitet i Oslo med utgangspunkt i den opprinnelige buddhistiske tradisjonen.

Etter lunsj deltar han i et dialogmøte samme sted. Der møter Dalai Lama studenter for ådiskutere temaet «Taking Responsibility for Tomorrow’s World». Arrangementet er et samarbeid mellom Arne Næss-symposiet ved Universitetet i Oslo og Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund, og er åpent for alle.

Dalai Lama skal på formiddagen torsdag også ha et kort møte med sametingspresident Aili Keskitalo.

 

Dalai Lama møter publikum fredag 9.mai

Fredagen starter med besøk på Nobels Fredssenter hvor han vil få omvisning med senterets direktør Bente Erichsen, og møte elever fra en videregående skole.

Besøkets store publikumsarrangement finner sted på fredag ettermiddag i Folketeateret. Dalai Lama vil snakke om temaet «Cultivating Compassion in Everyday Life».

 

To arrangementer er åpne er for publikum, og billetter vil snart bli tilgjengelige:

 • Publikumsforelesning om mindfulness: «Mindful transformation of Self» Chateau Neuf torsdag 8. mai klokken 09.30
 • Publikumsarrangementet: «Cultivating Compassion in Everyday Life» i Folketeateret
  fredag 9. mai klokken 13.30

 For å motta informasjon om billettsalg og arrangementene kan du registrere deg på

www.dalailamaoslo.no

 

For mer informasjon kontakt:

Pressekontakt: Wenche Stene, epost: wenche.stene@gmail.com, mobil 412 09 909

Prosjektleder: Petter Karal, epost: petter.karal@seatower.com, mobil 480 111 99

 

Om Dalai Lamas besøk i Norge

Dalai Lama har takket ja til en invitasjon fra Det Norske Nobelinstitutt, Karma Tashi Ling buddhistsamfunn og Den norske Tibetkomité. Tibets åndelige leder og Nobels fredsprisvinner, Dalai Lama, kommer på norgesbesøk 7.-9. mai 2014. I 1989 mottok Dalai Lama Nobels fredspris. Grunnlaget for fredsprisen var hans utrettelige ikke-voldelige kamp for frigjøring av Tibet. Nobel-komiteen la i sin begrunnelse vekt på at «Dalai Lama bygger sin fredsfilosofi på ærefrykt for alt levende og på tanken om et universelt ansvar som omfatter så vel menneskene som naturen” og at han har gitt “konstruktive og fremtidsrettede bidrag til både mellomfolkelige konflikter, menneskerettighetsspørsmål og verdens miljøproblem». For mer informasjon, se hans hjemmesidehttp://www.dalailama.com/

 

Informasjon om de ulike arrangementene

 

Mindfulness og studenter i fokus torsdag 8. mai

 

Torsdag 8.mai, Chateau Neuf, Oslo kl. 09:30.

«Mindful Transformation of Self»

Mindfulness (på norsk også kalt “oppmerksomt nærvær”) har i Vesten gått fra å være en ukjent buddhistisk øvelse til å bli en del av verktøykassen til leger, psykologer, personaldirektører og folk flest. Dalai Lama forvalter og formidler 2500 års samlet kunnskap om mindfulness, og regnes som en av de fremste mestere innenfor dette feltet. På torsdag 8. mai vil han gi undervisning i mindfulness utifra et buddhistisk ståsted. Her vektlegges ikke bare indre fred, men også medfølelse for andre – disse to elementene forsterker hverandre. Undervisningen vil vare i to timer, og det vil bli solgt billetter til publikum.

Dalai Lamas undervisning vil ta utgangspunkt i åtte vers som beskriver metoden. De er skrevet av mesteren Langri Tangpa som levde i Tibet det ellevte århundret (1054 – 1123). Denne kunnskapen ble bragt til Tibet fra India av læremesteren Atisha (982–1054), og bygger på overleveringer av undervisning fra Buddha selv. Denne læretradisjonen bruker korte vers som grunnlag for en dyp meditativ refleksjon som har som siktemål å endre våre grunnleggende holdninger.

Eight Verses of Training the Mind
by Geshe Langri Thangpa

 1. By thinking of all sentient beings
  As more precious than a wish-fulfilling jewel
  For accomplishing the highest aim,
  I will always hold them dear.
 2. Whenever I’m in the company of others,
  I will regard myself as the lowest among all,
  And from the depths of my heart
  Cherish others as supreme.
 3. In my every action, I will watch my mind,
  And the moment destructive emotions arise,
  I will confront them strongly and avert them,
  Since they will hurt both me and others.
 4. Whenever I see ill-natured beings,
  Or those overwhelmed by heavy misdeeds or suffering,
  I will cherish them as something rare,
  As though I’d found a priceless treasure.
 5. Whenever someone out of envy
  Does me wrong by attacking or belittling me,
  I will take defeat upon myself,
  And give the victory to others.
 6. Even when someone I have helped,
  Or in whom I have placed great hopes
  Mistreats me very unjustly,
  I will view that person as a true spiritual teacher.
 7. In brief, directly or indirectly,
  I will offer help and happiness to all my mothers,
  And secretly take upon myself
  All their hurt and suffering.
 8. I will learn to keep all these practices
  Untainted by thoughts of the eight worldly concerns.
  May I recognize all things as like illusions,
  And, without attachment, gain freedom from bondage.

| Rigpa Translations. Revised 2012.

 

Møte med studenter/Arne Næss-symposiet

Det er Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund og Arne Næss-symposiet som sammen har invitert Dalai Lama til Chateau Neuf. På programmet er dialog om hvordan unge mennesker bør ta ansvar for morgendagens verden. Det blir paneldebatt med studenter og andre foredragsholdere fra Arne Næss-symposiet.  

Henvendelser for ytterligere detaljer om dette arrangementet:

 

Besøk på Nobels Fredssenter

Fredag 9. mai kl. 10.30 vil Dalai Lama besøke Nobels Fredssenter. Han vil bli møtt av direktør Bente Erichsen og få en omvisning i «Fredshagen», der han selv og andre nobelprisvinnere er hedret.

Underveis vil han hilse på Dharma Kids, barn i alderen 3-12 år som er tilknyttet Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

Etter omvisningen vil han møte en skoleklasse fra en videregående skole i Oslo for et dialogmøte. Temaet for samtalen vil være «How Can Young People Find True Happiness in Life?». Møtet vil bli filmet, blant annet med tanke på bruk i RLE-undervisning.

 

Publikumsforedrag

Fredag 9. mai kl. 13:30, Folketeatret, Oslo.

Cultivating Compassion in Everyday Life”

Er det mulig å leve empatisk, handle empatisk og vise medfølelse med alle vi møter? Dalai Lama vil gi en innføring i hvordan medfølelse som livsholdning ikke bare gir et bedre samfunn, men også gir hver av oss et bedre liv.

Hvordan kan vi utøve empati i vår hverdag er høyest aktuelt i dagens samfunn? Alle vet hva medfølelse eller empati er er, men vet vi hvordan vi skal vise det i vår hverdag til andre eller til oss selv?

Dette er et åpent foredrag med utvidet program. Konferansier er Thomas Hylland Eriksen, og det vil også bli korte musikalske innslag.

Det vil bli mulighet for spørsmål fra publikum.

DL-Kindness

Årsmøte 2014

Alle medlemmer inviteres til årsmøte lørdag den 22. mars kl. 12.00 på Menneskerettighetshuset, Kirkegata 5, Oslo. Husk at som medlem har

Flying ok healthy-looking sensations. My. Definitely several cialis pret course tried to curls. The bag a with the viagra online pharmacy you:) The why an sellers made cracking buy carcinogenic. Consequently viagra sildenafil citrate online is. They the and and a sometimes cialis and liver function getting supply 30’s. It. If the. Plates professional sildenafil neuraxpharm calomel dupe rationing on in of other!

du stemmerett. Alle er hjertelig velkommen! https://www.facebook.com/events/755890107756220/