Bli medlem av Den norske Tibet-komité!

Den norske Tibet-komité er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon som er dannet for å arbeide for tibetanernes rettigheter. Hjertelig velkommen som medlem, enten du tar sikte på et aktivt medlemsskap eller kun ønsker å være et "passivt støttemedlem"! Som medlem vil du blant annet motta vårt tidsskrift Verdens Tak samt invitasjon til alle våre møter. Betalingsblankett vil bli tilsendt.

Pris per år: Ordinært medlemskap: kr 300, Familie: kr 400, Student/pensjonist: kr 150.

Innmeldingsskjema

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Motta nyhetsbrev per e-post? (obligatorisk)  Ja Nei

Please leave this field empty.

Din adresse (obligatorisk)

Skriv inn følgende kode captcha

( Klikk på krysset oppe i høyre hjørne for å lukke vinduet. / Turn this window off by clicking the cross.)

Støtt vårt arbeid!

Her kan du gi en støttedonasjon til vårt arbeid for Tibet og tibetanernes rettigheter. Vi benytter Paypal for håndtering av pengetransaksjonen. Klikk på knappen under for å bli overført til vår betalingsside hos Paypal. (Der kan du for øvrig selv velge om du vil betale med kredittkort eller benytte Paypal-konto.)

( Klikk på krysset oppe i høyre hjørne for å lukke vinduet. / Turn this window off by clicking the cross.)

Motta vårt nyhetsbrev per e-post!

Den norske Tibet-komités nyhetsbrev holder deg oppdatert på hendelser og saker relatert til Tibet. Ønsker du å motta våre e-postbaserte nyhetsbrev, fyll ut og send inn skjemaet under!
(Abonnementet er for øvrig gratis og kan når som helst avsluttes.)

Registreringsskjema for nyhetsbrev

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Please leave this field empty.

Starte eller avslutte nyhetsbrevabonnement? (obligatorisk)  Start Stopp

Skriv inn følgende kode captcha

( Klikk på krysset oppe i høyre hjørne for å lukke vinduet. / Turn this window off by clicking the cross.)

Materiale til Verdens Tak

Ved innlevering av materiale til Verdens Tak, ber vi om at du passer på noen få ting.

Innlevering av artikler

  • Dokumenter kan sendes inn som ren tekst, Word 97-2003 format (*.doc), eller som rik tekst (*.rtf). Dersom du bruker nyeste utgave av Word, pass på å velge rett type når du lagrer, ellers er det flere i redaksjonen som ikke kan lese dokumentet.
  • Alle foto må sendes som eget vedlegg, og ikke inne i ett Word-dokument. Velg bilder med best mulig kvalitet og størrelse. Bilder fra internett er sjelden gode nok til trykk. Hvis mulig velg pressefoto.
  • Pass på at alle referanser er på plass. Hvem skriver, oversetter, hvor fant du artikkelen.
  • La en venn, eller noen i familien lese igjennom artikkelen. De aller fleste skribenter trenger å bearbeide stoffet med noen runder korrektur og språklige forbedringer. Redaksjonen leser også korrektur til slutt.

Annonsering

Annonsering er en billig måte å nå ut til mennesker som er spesielt opptatt av Tibet. Verdens tak sendes ut til over 1000 medlemmer samt organisasjoner og institusjoner som jobber med menneskerettigheter og med Tibet spesielt.

Annonser kan ved behov lages av oss, men slike forespørsler må komme i god tid før deadline. Følg retningslinjer som for artikler ved innlevering.

Annonsen må passe innenfor størrelsesbegrensningene som gitt under og forminskes/forstørres ved behov.

En spalte
Høyde 232,833 mm
Bredde 54,681 mm
Forhold 4,26 (H/B)

To spalter
Høyde 232,833 mm
Bredde 114,653 mm
Forhold 2,03 (H/B)

Helside
Høyde 232,833 mm
Bredde 174,625 mm
Forhold 1,33 (H/B)

Halvside
Høyde 116,416 mm
Bredde 174,625 mm
Forhold 0,66 (H/B)

Fontene som brukes i bladet er Myriad i overskrifter/ingress og Garamond i brødtekst.

For oppdatert prisliste, vennligst ta kontakt med redaktøren.

KONTAKTINFO
Den norske Tibet-komité
Kolstadgata 1, 0652 Oslo
Tlf 462 83 030 // E-post

Login